Diabetesskola

På Österåsen erbjuder vi patienter med diabetes att delta i vår diabetesskola/diabetesgrupp.

Utbildning är en förutsättning för att kunna ta ansvar för egenvården, vilken är en viktig del av behandlingen. Vår diabetesskola riktar sig i första hand till diabetiker typ 2 och leds av diabetessköterska. Där ingår också träffar med dietist för samtal kring kost och matvanor. Vid besvär från rörelseapparaten som hindrar motionsutövande och/eller diabetesrelaterade ledbesvär ges möjlighet att träffa sjukgymnast. Som led i lärandet erbjuds under vistelsen även systematiska blodsockermätningar, för att se hur olika aktiviteter påverkar sockerläget.

Målet är att ge ökad kunskap och därmed ökad förmåga att hantera sjukdomen, vilket ger en ökad trygghet i vardagen.

Utvärdering av diabetesskolan har visat genomsnittligt förbättrad blodsockerreglering och BMI-nivå, samt ökad kunskap och minskad osäkerhet att hantera sin diabetes.

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01