Konferens – Motionsaktiviteter

 • Lär dig enkel massage
 • Spinning
 • Vattengymnastik
 • Stavgång
 • Funktionell grundträning
 • Afrikans dans
 • Styrkeinformation/styrkegympa
 • Afro power dance
 • Boxing
 • Fri rörelse till musik
 • Styrketräning med ledare
 • Rygg- och nackgympa
 • MAQ-träning
 • Qi gong
 • Hopplös styrkegympa
 • Yoga
 • Cirkelträning
 • Utomhusträning
 • Landgympa
 • Aerobic
 • HIT – high intensive training
 •  Core
 • SomaMove

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01