Mindfulness

På Österåsen har du möjlighet att delta i mindfulness. Mindfulness är en metod för återhämtning och det betyder att man riktar uppmärksamheten med avsikt, i nuet och utan att döma eller värdera. Mindfulness är lämpligt för alla som vill bli mer närvarande i sitt eget liv och för dig som upplever stress, nedstämdhet eller har värk.

Vår tillvalskurs i mindfulness innehåller:

  • Kroppsskanning, en uppmärksamhetsövning i liggande eller sittande ställning
  • Mindful yoga och medicinsk yoga, lättare former av yoga med andningsträning som alla kan delta i
  • Meditation: kroppskännedom samt uppmärksamhetsträning och vila i sittande ställning.

Dina erfarenheter från övningarna blir det du utgår ifrån när du själv eller i grupp reflekterar/diskuterar. Efter övningarna har du möjlighet att sätta ord på dina upplevelser och med kursledarens hjälp komma vidare i processen. Det kommer att finnas tid för reflektioner och korta teoripass gällande t.ex. ”autopiloten”, att möta hinder, andningen, att vara i nuet, att vara i kroppen, att acceptera samt att tankar inte behöver vara sanna. Målet med kursen är att du ska få verktyg för att hantera stress, smärta, tankar och känslor.

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01