NyOrk

Ett samarbete med Sollefteå Barnmottagning och Aquarena.
Vi träffas tillsammans barn och föräldrar för att ge verktyg till ett liv med goda kost- och motionsvanor.

Övervikt bland barn och ungdomar är ett stort problem i hela landet, och i Västernorrland i synnerhet. Österåsen tillsammans med Barnmottagningen Sollefteå sjukhus och Aquarena har vid tidigare tillfälle haft en viktskola för överviktiga barn tillsammans med deras föräldrar.

Vi har vid ett par tillfällen tidigare genomfört liknande viktskolor för överviktiga barn med fina resultat. Folkhälsocentrum som sammanställde
utvärderingsresultat uttryckte b.la att projektet haft ”fantastiskt bra resultat”, och att viktuppgången bromsats, konditionen förbättras
och att nöjdheten hos deltagarna varit mycket hög.

Syftet med projektet har varit att familjerna, utan pekpinnar, ska lära sig mer om hälsosam livsstil och hur man själv kan påverka hur man mår.

I Projektet varvas teori med praktiska moment. Vi har diskussioner kring varför det är viktigt att röra på sig, och hur
man ska äta för att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar att må bra. Föräldrarna har fått träffa kurator och psykoterapeut
från BUP för diskussioner kring gränssättning och konflikthantering.

I projektet har deltagarna fått laga hälsosam mat tillsammans och besökt en matvarubutik för att lära sig vilka produkter man ska titta efter och
vilka man ska undvika. Dessutom har deltagarna fått testa många olika motionsvarianter, alla med fokus på rörelseglädje.

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01