NyOrk

Ett samarbete med Sollefteå Barnmottagning och Aquarena.
Vi träffas tillsammans barn och föräldrar för att ge verktyg till ett liv med goda kost- och motionsvanor.

Övervikt bland barn och ungdomar är ett stort problem i hela landet, och i Västernorrland i synnerhet. Därför kan vi med glädje informera
om att Österåsen tillsammans med Barnmottagningen Sollefteå sjukhus och Aquarena kommer att starta en viktskola för  överviktiga barn tillsammans med deras föräldrar.

Vi har vid ett par tillfällen tidigare genomfört liknande viktskolor för överviktiga barn med fina resultat. Folkhälsocentrum som sammanställde
utvärderingsresultat uttryckte b.la att projektet haft ”fantastiskt bra resultat”, och att viktuppgången bromsats, konditionen förbättras
och att nöjdheten hos deltagarna varit mycket hög.

Syftet med projektet är att familjerna, utan pekpinnar, ska lära sig mer om hälsosam livsstil och hur man själv kan påverka hur man mår.

I Projektet kommer vi att varva teori med praktiska moment. Vi kommer att ha diskussioner kring varför det är viktigt att röra på sig, och hur
man ska äta för att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar att må bra. Föräldrarna kommer dessutom att få träffa kurator och psykoterapeut
från BUP för diskussioner kring gränssättning och konflikthantering.

Vi kommer bland annat att laga hälsosam mat tillsammans och besöka en matvarubutik för att lära sig vilka produkter man ska titta efter och
vilka man ska undvika. Dessutom kommer vi att testa många olika motionsvarianter, alla med fokus på rörelseglädje.

Vi ser mycket fram emot NyOrkstarten!