Österåsen Light

Österåsen light är ett projekt där vi satsar helhjärtat på att ge dig en bra grund för din hälsa.
Tio träffar där du får möjlighet att ta nya lärdomar för att hitta vad som passar just dig, i ditt liv.
Träffarna kommer att innehålla olika hälsofrämjande teman. Varje träff är 3 timmar, först en timme teoretiskt följt av ett motionspass och lunch.

Vi samverkar med arbetsförmedling, försäkringskassa, hälso- vårdcentraler, samordningsförbundet i Sollefteå, kommun och landsting.
Vi träffas i grupp för att arbeta mot ett bättre mående psykiskt och fysiskt. Österåsen Light är för dig som behöver hjälp och stöd för att hitta en balans i livet och glädje i vardagen.

Österåsen erbjuder livsstilsmedicinska program i anpassad miljö där deltagarna får träffa mångsidig kompetent personal,
gällande kunskap och motivering till förändring av levnadsvanor.

Målet är att utveckla och stärka individer inom områden som friskvård och hälsa. Också att deltagarna efter avslutad
kurs skall fortsätta utvecklas på egen hand mot en hälsosammare livsstil.

Kursinnehållet anpassas efter gruppens behov/önskemål. Syftet är att gruppen skall få nya insikter, kunskaper, prova på nya saker, reflektera och diskutera kring rådande livssituation och hur man påverkar sin hälsa på olika sätt. Ämnesområden som behandlas kan vara t.ex stresshantering, teori kring motion och rörelse, kostteori och praktik, självkänsla, mål och motivation, smärthantering m.m.

Vi ser fram emot nya Light grupper framöver!

 

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01