Österåsen Light integration

Österåsen light integration är ett projekt där vi satsat på att ge deltagarna en bra grund för sin hälsa, i samarbete med  samordningsförbundet, arbetsförmedlingen och Sollefteå kommun.

Projektet är till för att utomeuropeiska kvinnor ska få verktyg till att utvecklas och stärka deras hälsa.
Vårt mål är att forma en modell som med tiden ska hjälpa de ut i svenska samhället på arbetsmarknaden.

Exempel på upplägg:

Vi träffas tre dagar i veckan mellan kl 08-14 (inkl. skjuts till/från Sollefteå) i 10 veckor.
Tisdag: Teoretiskt pass + ett prova-på motionspass + lunch.
Onsdag: Matlagning + lunch
Torsdag: Studiebesök

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01