Smärthantering

Långvarig smärta är komplex. Den påverkas av flera faktorer bland annat vävnadsskadan, psykologiska, sociala faktorer, förmågan till närvaro och andlighet samt tidigare smärtupplevelser.

I kursen smärthantering arbetar du med processen att hantera smärta via diskussioner med kognitiva tekniker och förhållningssätt, korta teoripass, grupparbete samt praktiska övningar i avspänning, antigymnastik, basal kroppskännedom, mindfulness, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), dans och yogaövningar.

Målet med kursen är att stärka din självkänsla och självrespekt, minska rörelserädsla och hitta rörelseglädje. Här får du verktyg för att hitta dina resurser i kropp, känsla och tanke. Du kan få insikt om att det kanske finns något i ditt beteende som du kan förändra för att påverka smärtan positivt, erkänna smärtan och utveckla ett accepterande förhållningssätt till den för att kunna få bättre livskvalitet.

Utöver smärthanteringsprogrammet har du möjlighet att delta i vårt basutbud av träningspass, avspänning och föreläsningar som kan ge verktyg till livsstilsförändring.

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01