Spa – Massage

Massage, hel          650 kr
Klassisk massage, helkropp       60 min
 –
Massage, del           380 kr
Klassisk massage, delkropp       30 min
Spa-massage              650 kr
Massage, rikligt med olja       60 min
och lätta strykningar
Ansiktsmassage
      220 kr
       20 min

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01