Vårdavgifter

Egenavgiften är 4 200 kr och omfattar hela rehabiliterings­programmet inkl uppföljning.
Samma egenavgift gäller för personer från andra län. Man svarar då även själv för resekostnaden.

 

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01