Vikthantering

Övervikt och fetma är riskfaktorer för många livsstilssjukdomar. För dig som är överviktig eller lider av fetma har varje kilos viktnedgång en positiv inverkan på hälsan. På Österåsen får du lära dig hur du kan gå ner i vikt utan bantningsmetoder eller speciella pulver. Vi lär ut en livsstil som är hälsosam och som kan hålla livet ut. Kursen vikthantering är lämplig för dig som upplever att dina matvanor är den primära orsaken till din övervikt och till att du inte mår bra.

I vikthanteringskursen ingår bland annat föreläsningar, gruppträffar med diskussion och egna uppgifter, matlagning och planering av inköp.

Utöver vikthanteringsprogrammet har du möjlighet att delta i vårt basutbud av träningspass, avspänning och föreläsningar som kan ge verktyg till livsstilsförändringen.

Målet med kursen är att du ska få kunskap och fler verktyg om hur du ska åstadkomma en beteende­förändring som leder till viktminskning och därigenom bättre hälsa. Målet är även att du ska komma till insikt och bli mer medveten om vad och hur du gör samt hur du kan lägga upp strategier för en livsstilsförändring.

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01